İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura, Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir.

Sattıkları mallar dolayısıyla V.U.K 231. Maddenin 5 nolu bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi imkânından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin diledikleri takdirde irsaliyeli fatura düzenleyeceklerdir.

Anlaşmalı matbu evrak basımında ve kullanımında uyulması gereken yasal yükümlülükler vardır. Bunlara uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Resmi evraklarınızı basmaya yetkili matbaalardan yaptırmanız firmanızın güvenliği için önemlidir. Günümüzde kullanım şekilleri değişmiştir. Artık elle yazmaya uygun irsaliyeli faturaların yanısıra lazer yazıcıya uygun fatura, renkli yazıcıya uygun fatura ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun faturalar yapılabilmektedir.