Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu; Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

Meslek Makbuzu basımında ve kullanımında uyulması gereken yasal yükümlülükler vardır. Bunlara uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Makbuzlarınızı basmaya yetkili matbaalardan yaptırmanız firmanızın güvenliği için önemlidir. Meslek makbuzlarında dijital baskı, ofset baskı tekniklerini kullanarak, karbonlu otokopi kağıda, 1.hamur kağıtlara basımları yapılmaktadır. Günümüzde kullanım şekilleri değişmiştir. Artık elle yazmaya uygun serbest meslek makbuzlarının yanısıra lazer yazıcıya uygun meslek makbuzu, renkli yazıcıya uygun makbuz ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun serbest meslek makbuzları yapılabilmektedir.

Makbuz kullanımı avukat, doktor, sanatçı v.s. meslek sahipleri için Mercan Matbaa tarafından yapılmaktadır.