Sevk İrsaliyesi

Sevk İrsaliyesi, Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgedir.

Matbu evrakların basımında ve kullanımında uyulması gereken yasal yükümlülükler vardır. Bunlara uygun düzenlenmeleri deneyimli grafikerlerimizi tarafından yapılmaktadır. Resmi evraklarınızın basımını yetkili matbaalardan yaptırmanız firmanızın güvenliği için önemlidir. Günümüzde kullanım şekilleri değişmiştir. Artık elle yazmaya uygun irsaliyelerin yanısıra lazer yazıcıya uygun irsaliye, renkli yazıcıya uygun sevk irsaliyesi ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun irsaliye yapılabilmektedir.

Mercan Matbaa anlaşmalı matbaa olarak, bütün matbu evraklarınızın basımını en iyi şekilde yapmaktadır.