Tahsilat Makbuzu

Tahsilat Makbuzu, satılan bir ürün veya yapılan iş karşılığında müşteriden alınan ödemeye karşılık müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Bu ödeme nakit para, çek, senet ve kredi kartıda olabilir. Bundan dolayı basımı yapılacak tahsilat makbuzlarınında içeriği bu tür ödemelere uygun olmalıdır. Tahsilat makbuzlarında kendi logolarınızı kullanarak ve kurumsal renklerinizle basımını yaptırabilirsiniz. En az 1 asıl, 1 suret olarak basılabilir muhasebe takibi içinde numaralandırma işlemi yapılabilir. Makbuzlarda cilt sistemi olarak amerikan cilt kullanıyoruz.

Tahsilat makbuzu basımında ve kullanımında uyulması gereken yasal yükümlülükler vardır. Bunlara uygun düzenlenmesi gerekmektedir ve kullanımı için ürünlerin özelliklerinde detaylı şekilde açıklamaları yapılmıştır. Günümüzde kullanım şekilleri değişmiştir. Artık elle yazmaya uygun makbuzların yanısıra lazer yazıcıya uygun makbuz, renkli yazıcıya uygun tahsilat makbuzu ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun tahsilat makbuzlarıda yapılabilmektedir.